המועדפים שלי

למה לתת לכל המתכונים הטובים ללכת לאיבוד, כשאפשר לשמור אותם למועדפים והם יופיעו פה? 
צריך להכנס לחשבון שלכם או ליצור חשבון כדי לשמור מתכונים למועדפים.