תודה!

התיק יגיע אליך די מהר. בתקווה שתוך פחות משבוע.
בינתיים, למה שלא נאכל משהו.